هر آنچه باید راجب زمان و مکان مصاحبه دانشگاه فرهنگیان بدانید

زمان و مکان مصاحبه مکان و زمان مصاحبه دانشگاه فرهنگیان مصاحبه کجا برگزار میشه؟؟نتایج انتخاب رشته فرهنگیان یک هفته پس از پایان انتخاب رشته میاد روی سایت سنجشاسامی معرفی شدگان فرهنگیان یعنی تا آخر همین ماه میاد تقریبا (۲ تا ۳ برابر ظرفیت_یعنی اگه شهر شما ۳۰ تا معلم...